ARGETA, s.r.o.
Milénova 128/4,
638 00 Brno

tel: 548 221 520
tel: 548 221 519
mobil: 602 403 978
mobil: 602 423 814

info@argeta.cz
www.argeta.cz

IČO: 26300885
DIČ: CZ26300885

Zápis v OR:
Krajský soud v Brně, oddíl C vložka 42672
Společnost ARGETA s.r.o. se zabývá výkupem a zpracováním dentálních odpadů s obsahem drahých kovů, a to v kapalném či tuhém stavu. Jakožto oprávněná osoba, dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech, se můžeme zavázat přebírat od původců odpadů tyto odpady:

FORMOU VÝKUPU
::   dentální slitiny obsahující drahé kovy, jejich zbylé zlomky a piliny (PALARGEN, PALLIAG, ARGENPAL, AUROSA, AURIX aj., stříbro a zlatopalládiové, zejména pak platinové slitiny)
::   odpadní amalgám ze stomatologické péče (odpad z odlučovače amalgámu, zbylý amalgám nebo safargám, pro který není již dalšího využití)
::   fotografický film a papír obsahující stříbro nebo jeho sloučeniny

FORMOU SBĚRU
::   vodné roztoky vývojek a aktivátorů
::   roztoky ustalovačů

Po telefonické domluvě materiál osobně vyzvedneme kdekoli v ČR a zaplatíme v hotovosti při převzetí materiálu, ale je i možnost se telefonicky domluvit k zaslání materiálu poštou na dobírku nebo jej můžete doručit osobně do naší společnosti.

AKTUÁLNÍ CENU jednotlivých vykupovaných odpadů stanovujeme podle londýnské burzy drahých kovů obsažených ve vykupovaném odpadu - viz aktuální přehled cen
Aktuální nabízenou cenu Vám také rádi sdělíme telefonicky na číslech 548 221 520 nebo 548 221 519, anebo e-mailem na adrese info@argeta.cz.

K pravidelnému výkupu dentálních odpadů Vám můžeme nabídnout "Smlouvu o sběru a výkupu odpadů" potřebnou pro ČESKOU STOMATOLOGICKOU KOMORU. Ke každému odběru odpadu, který je klasifikován v kategorii nebezpečných odpadů, Vám bude podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech vystaveno potvrzení o převzetí nebezpečného odpadu. Naši obchodní zástupci jsou vybaveni všemi oprávněními k převzetí odpadu.

Závěrem si dovolíme citovat důležitou informaci pro původce odpadu ze zákona 185/200  Sb. o odpadech, §12, č.4:

"Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněná. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán."

Na spolupráci s Vámi se těší tým ARGETA